Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

6/8-25/8 – Alice Hamon: Nye perspek­tiver på Kunsten

I juni måned 2019 inviterede kunstneren Alice Hamon og Kunsten to femteklasser fra Kærbyskolen til at ud­forske landskabet omkring, udsigten fra samt nye per­spektiver på Kunsten.

Eleverne blev udfordret i at anskue perspektivet på flere måder. For det første formelt – gennem skitser og gengivelser af arkitekturen og skulpturerne i park­en. For det andet personligt – gennem et blik, en tanke eller en gestus visualiseret som ‘tilføjelser’ i form af fan­tasifulde mønstre, dyr og menneskeskikkelser.

 

Workshoppens mål var desuden at introducere elev­erne for kridt som materiale. Gennem forskellige pro­cesser, redskaber og teknikker eksperimenterede elev­erne med begreber som perception, repræsentation, tid og skala – alt sammen med kridt.

 

Workshoppen er realiseret i et samarbejde mellem Fonden FABRIKKEN for Kunst og Design og residency programmet World Wide Air samt Kunsten Kreativitarium.

 

Kreativitarium er støttet af Nordea-fonden.