Secondary navigation

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

De 5 sale

I følge Alvar Aaltos oprindelige tegninger af museet skulle overetagen på museet rumme alle udstillingssale. Der findes i dag 5 unikke udstillingssale på Kunsten, fire over jorden og et under.

På Kunsten forløber det indre flow, og dermed gæsternes bevægelse, i et cirkelslag omkring den høje centrale sal, Den Store Sal i midten af museet, og videre ud i ovenlys- og sidelyssalene. Akkurat som Alvar Aalto havde tænkt det tilbage i 1960erne.

 

Oprindeligt var der kun fire sale – men i forbindelse med restaureringen af museet i 2014-16 blev der tilføjet en udstillingssal i underetagen, Den Nye Sal, hvilket skabte et endnu bedre flow gennem bygningens etager, således at café, værksteder og udstillingssale blev koblet endnu tættere sammen.

 

De fleste af museets sale er navngivet efter lysets funktion i salene. Lyset er markant forskelligt fra sal til sal – det varierer både i forhold til vinduernes placering, de fire verdenshjørner og årstiden.

 

Læs mere om de enkelte sale herunder