Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Lene Adler Petersen – Krukken som transportmiddel (II)

Værket, Krukken som transportmiddel (II), består af fire menneskehøje krukker placeret på sokler med forskellige inskriptioner. Inskriptionerne referer til forskellige mennesker og forskellige byer.

 

Lene Adler Petersens kunstneriske udtryk er flerstrenget og breder sig over film, happenings med politiske undertoner og feministiske værker i 1970’erne. Op gennem 1980’erne udviklede kunstneren en stigende interesse for at skabe enkle og serielle udtryk.

 

Af hensyn til værket og din egen sikkerhed er det ikke tilladt at kravle på krukkerne.

 

Købt i 1990.