Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Tema 1. Drømme

"Drømmen fører mennesket mod nye mål. Drømmen er jo selve livskilden"

(Wilhelm Freddie, 1962)

Surrealisterne var meget optaget af drømme og så drømme som den ultimative måde at nå frem til en overvirkelighed.

 

Inspireret af Sigmund Freud

Surrealisterne var inspireret af psykoanalytikeren Sigmund Freud (1856-1939) og hans teorier, omkring forbindelsen mellem drøm og virkelighed. I 1900 fremsatte Freud en drømmeteori, som handler om, at vi mennesker er delt op i en bevidst og ubevidst del. Vi gemmer fantasier, tanker, ønsker eller ubehagelige begivenheder væk i en ubevidst del af vores hjerne, hvor de i dagligdagen ligger skjulte. Nogle gange kan vi mennesker dog stadigvæk være styret af ubevidste tanker. Eksempelvis dukker det ubevidste ofte op i drømme. Som regel er det som symbolske billeder, der kræver en tolkning før de giver mening. På den måde kan man sammenligne en drøm med et maleri – på et maleri er der netop også ofte symboler, som skal tolkes.

 

Automattegning

Drømme er forskellige fra person til person. Alligevel er der nogle ting ved drømme, som går igen. I drømme kan det umulige ske. Den almindelige opfattelse af tid og rum er ophævet. Drømmenes logik hersker, og her er hverdagslogikken sat ud af kraft. Der kan ske mange forvandlinger og psykiske tilstande kan blive fysisk konkrete

 

For at få det underbevidste frem brugte nogle surrealister en spontan og direkte maleteknik for at få det mest rene og umiddelbare udtryk. Eksempelvis anvendte nogle surrealister automattegningen. Automattegningen handler om at lade hånden glide hen over papiret og tegne uden at tænke over, hvad det skal forestille. Det var en metode, som lod underbevidstheden komme frem uden at være styret af tanken og fornuften. Akkurat ligesom når man drømmer. Derved kunne abstrakte og spontane billeder skabe bro mellem drømmenes og virkelighedens verden.

 

Se eksempel på at automattegne her

Læs mere om automattegning her

 

Udforsk værket

 

Richard Mortensens værk Svensk ko set fra et psykomaterialistisk synspunkt fra 1934 er et eksempel på et billede, der er malet i abstrakt stil indenfor surrealismen. I begyndelsen af 1930’erne blev Richard Mortensen optaget af surrealismen og ikke mindst interessen for drømme og undertrykte drifter. Han forsøgte at finde en måde at skildre det, som lå under tingenes overfalde.

 

Under et ophold i Sverige i sommeren 1934 arbejdede han med en serie tegninger og malerier, der var inspireret af en svensk ko. Når man ser på billedet opdager man dog hurtigt, at det ikke umiddelbart ligner en ko. Motivet kunne måske være præget af en form for forvandlinger, som ofte går igen i drømme.

 

Spørgsmål:

  • Beskriv de enkelte dele i billedet. Giver elementerne i billedet mening med værkets titel?
  • Hvilken betydning har det for jeres oplevelse, at billedet er abstrakt og ikke malet i en naturalistisk stil som ved surrealismens  psykofotografiske stil, vi ser ved Wilhelm Freddie? Læs mere om forskellen her
  • Måske har I lagt mærke til at billedet er indrammet. Hvilken betydning har det for billedets udtryk?

 

Læs om vores tidligere udstilling: Drømmeland her