Sprog

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
EAN: 5798003745718

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 3402 188 898 

Vision

Vision

Vi vil bevæge mennesker med kunst som forandrende kraft

 

Mission

KUNSTEN hylder den menneskelige og kunstneriske skaberkraft og skaber rum for møder, hvor alle kan deltage, opleve, lære og være.

KUNSTEN er nysgerrig, generøs og eksperimenterende i sin ambition om at være et meningsskabende kunstmuseum for alle.
KUNSTEN bringer verden til Aalborg og samarbejder internationalt.
KUNSTEN er en væsentlig drivkraft for Aalborgs og Nordjyllands udvikling.
KUNSTEN drives som en bæredygtig virksomhed med fokus på service og udvikling.

 

Værdier

Engagement
Mod
Handlekraft
Nærvær

 

Formål

Kunsten er et statsanerkendt kunstmuseum med Aalborg Kommune som sin hovedtilskudsyder. Kunsten er en selvejende institution, der er i sit virke baserer sig på museumslovens indbyrdes forbundne opgaver: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Kunsten skal belyse billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner. Kunsten skal aktualisere viden om den billedkunstneriske kulturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv.