Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Whistleblowerordning

Whistleblowerordningen kan bruges, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold. Ordningen er henvendt til medarbejdere hos Kunsten Museum Of Modern Art og varetages af Advokatfirmaet HjulmandKaptain.

Kunsten Museum of Modern Art er en ansvarlig organisation med en åben kultur, hvor alle frit kan ytre sig, også hvis man oplever uregelmæssigheder eller ulovligheder. For medarbejderne bør kommunikationen om disse forhold som udgangspunkt ske via de daglige kommunikationsveje på arbejdspladsen. Man kan som medarbejder f.eks. altid henvende sig til sin nærmeste leder eller direktøren, hvis man skulle opleve uregelmæssigheder eller ulovligheder.

 

Kunsten Museum of Modern Art accepterer ikke, at en ansat eller en anden person forsætligt foretager falske indberetninger. Såfremt en person bevidst angiver en falsk indberetning, kan det få retlige konsekvenser. Er vedkommende ansat af Kunsten Museum of Modern Art, kan en forsætlig falsk indberetning få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder resultere i, at den ansatte bliver bortvist. Anklager mod enkeltpersoner, som både er anonyme og ubegrundede, vil blive frasorteret af HjulmandKaptain og ikke blive behandlet af Kunsten Museum of Modern Art.

 

Du kan fx indberette:

 

  • Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
  • Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
  • Brud på arbejdssikkerheden
  • Miljøforurening
  • Fysisk vold og seksuelle krænkelser
  • Korruption
  • Nepotisme
  • Tilfælde hvor medarbejdere væsentligt udnytter systemadgange til at skaffe sig oplysninger om kollegaer eller andre, uden der er et arbejdsmæssigt behov
  • Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision

 

Ovenstående liste er kun eksempler. Indberetningerne skal være baseret på enten viden eller en begrundet mistanke. Hvis du er i tvivl, om din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles, da din henvendelse er værdsat. Indberetter kan vælge at være anonym.