Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Haaning-sag fører til civilt søgsmål

17. jan 2022, 05:00

Sagen om de to tomme billedrammer og kunstner Jens Haanings værk 'Take the Money and Run' fører nu til et civilt søgsmål.

Fristen for at betale pengene tilbage i forbindelse med sagen om Take the Money and Run er nu overskredet, og Kunsten har videregivet sagen til museets advokat med henblik på et civilt søgsmål.

 

Kunsten har tidligere stillet et større beløb til rådighed for kunstneren med henblik på genetableringen af et værk. Aftalen var, at pengene skulle tilbageføres 16. januar. Det er ikke sket, hvorfor Kunsten er nødsaget til at tage det næste skridt.

 

Det er en ulykkelig sag, som vi helst havde set løst gennem dialog med Jens Haaning. Kunstnerne er vores vigtigste samarbejdspartnere, og derfor er det ikke en situation, vi er glade for. Vi tager dette skridt, fordi vi har et ansvar over for de private fonde, som støtter denne udstilling økonomisk, og vi har et ansvar over for vores gæster i forhold til at give dem så mange oplevelser som muligt for pengene. siger Lasse Andersson, direktør på Kunsten.

 

Og bestyrelsesformand for Kunsten, Christen Obel, supplerer:

 

Bestyrelsen har truffet beslutningen om søgsmålet, da der desværre ikke et bedre alternativ.

 

Kunstnerhonorarer

I forbindelse med sagen har den generelle honorering af kunstnere været til debat. Kunsten honorerer naturligvis de kunstnere, som udstiller på Kunsten. Vi har indgået frivillige aftaler med bl.a. Dansk Billedkunstner forbund og Organisationen af Danske Museer. Kunsten har ligeledes lavet en aftale med Jens Haaning om honorar i overensstemmelse med gældende aftaler.

 

Vi betaler naturligvis kunstnere efter den fastlagte tarif og overholder aftalerne med dem, siger Lasse Andersson.

 

I forbindelse med udstillingen Work it Out har Kunsten via midler fra private fonde udbetalt omkring 1,2 millioner kroner i honorar, produktionsstøtte med mere til de kunstnere, der bidrog med værker.

 

Kunsten gør brug af sin tilbageholdelsesret i forhold til værket Take the Money and Run samt Jens Haanings honorar og udbetaling af vederlag, indtil sagen er afgjort.

 

Kunsten har umiddelbart ikke flere kommentarer, og vi ønsker ikke at eskalere sagen.

 

Du kan læse mere om sagen og få besvaret de mest hyppige spørgsmål via kunsten.dk/ttmar.

 

Klik her for billeder af værket Take the Money and Run.

 

For presseservice, kontakt venligst:

Mette Kirstine Goddiksen

Journalist på Kunsten

+45 31 99 41 03 eller mkg@kunsten.dk