Secondary navigation

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Kalender

Gernes x Kirkeby

11. feb 2022 til 18. sep 2022

Ud med akademiet, parnasset og kunstnerens status som geni. Ind med geometri, kitch, kulørte blade og ligeværd. Oplev Gernes og Kirkeby i en eksplosion af mangeartede eksperimenter.

Udstillingen tager udgangspunkt i Kunstens og Louisiana samlinger og sætter fokus på to centrale skikkelser i dansk kunsthistorie: Poul Gernes (1925-1996) og Per Kirkeby (1938-2018).

 

De to kunstnere satte et markant aftryk på den moderne kunst efter 1960 og repræsenterer den nye kunst i en opbrudstid samt utallige eksperimenter. Samtidig havde to kunstnere vidt forskellige udtryk og forståelser af det kunstneriske eksperiment.

 

Gernes og Kirkeby var en del af kernen i den Eksperimenterende Kunstskole i 1960’erne (Eks-skolen). Skolen var tænkt som en form for kunstneriske laboratorium og som et nytænkende modstykke til kunstakademiet. Eks-skolen står stadig som et fænomen i dansk kunsthistorie.

 

Poul Gernes var med til at grundlægge skolen i 1961, og ikke længe efter deltog den unge geologistuderende Per Kirkeby. Gernes, der underviste i materialebrug og eksperimenter, udbredte idéen om, at kunstnerne var fælles om at dyrke det upersonlige og kollektive. Dermed var kunstneren som geni og maleri i traditionel forstand dømt ude, og Gernes udviklede en minimalistisk og geometriske stil, mens Kirkeby malede på masonitplader med referencer til kitsch og kulørte blade.

 

På udstillingen indgår blandt andet en række hovedværker fra de to kunstneres produktion under deres tid hos Eks-skolen, såsom Per Kirkebys 36 malerier til temaudstillingen Flyvemaskineudstillingen i 1965 og udvalgte værker fra Poul Gernes Formalfabet fra 1966. Det er en unik mulighed for at opleve de to kunstneres tidligere produktion i nogle markante og formgivende år. Samtidig er en særlig anledning til at se de omfattende samlinger af Gernes og Kirkeby fra både Kunsten og Louisiana samlinger i ligeværdige sammenstillinger.  

Udstillingen er støttet af

 

Udstillingen er et samarbejde med