Secondary navigation

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Kreativitarium: Omkring bålet

Der er plads til nærvær og eftertanke, når vores kunstformidlere sætter rammen for dybe dialoger, workshops samt hyggeligt samvær omkring bålet i Skulpturparken.

Tema

Workshoppen Omkring bålet – det smukke og poetiske ved livet og døden udfolder sig på museet, på kirkegården og i naturen. Det er et frirum, hvor de kan være stille eller gå i dialog om store og små tanker. Workshoppen afdramatiserer kirkegården som et trist og uhyggeligt sted og sætter i stedet fokus på kirkegården som et sted at mindes det levede liv; et roligt og smukt helle i byens larm.  
På museet vil der være samtaler omkring kunstværker, der på hver sin måde behandler emnerne liv og død. Omkring bålet fortsætter snakken, mens vi laver en workshop og giver børnene mulighed for også at udtrykke sig gennem kunst. 


Kunst som katalysator

På tværs af tid og sted har kunstnere arbejdet med død, sorg, afsavn og forgængelighed i deres værker. På Kunsten kan eleverne opleve værker, der på forskellig vis skildrer disse almenmenneskelige temaer og følelser på vidt forskellige måder. Museets kunstnere og kunstformidlere vil gennem dialog og kreative processer præsentere eleverne for måder at tale naturligt og frit om store emner som liv, død og savn. Eleverne vil samtidig få redskaber til at skildre og bearbejde deres tanker.

 

Workshoppens forløb (kl. 09.00-13.00)

Kl. 09.00-10.00   Introduktion til workshoppens forløb + besøg i udstillingerne
Fokus: Værker, som omkredser liv og død. Dels af nulevende kunstnere og dels af kunstnere, som skabte værker i en anden tid.     

 

Kl. 10.00-11.00   Besøg på Almen Kirkegård 
Fokus: Kirkegården som rum for minder, eftertanke og fordybelse.  Mindet om dem, der er borte, glæden ved nuet og livet. Kirkegården som en ressource i byrummet.

 

Kl. 11.00-11.30   Gåtur tilbage til Kunsten + frokostpause (udendørs)  

 

Kl. 11.30-12.45   Workshop – Ceremoni omkring bålet 
For evigt at opstå. 
Eleverne laver et aftryk af deres lillefinger, ved at stikke hele fingeren ned i en lerklump, sådan at de laver et hul, der efterfølgende kan laves en afstøbning i. Derefter smeltes tin over bålet, som alle får hældt i deres form. 

 

Kl. 12.45-13.00   Afslutning
 

Praktisk information

Maks. antal elever: 28
Klassetrin: 3.-10.klasse og ungdomsuddannelser
Pris: 2.400 kr.

Grupperne møder op på museets forplads, hvor en kunstformidler vil tage imod dem. Workshoppen foregår udenfor, så eleverne bedes være klædt på med det for øje. 

 

Støttet af Skagerak

Bookingformular

Ønskes info om indhold kontaktes Peter Juul på 31994116 eller pjj@kunsten.dk

:
:
:

Vedrørende madpakkespisning 
Børnehaver og skoleklasser kan spise medbragt mad ved bordene i Skulpturparken i forbindelse med besøg og undervisning på Kunsten. Det er desværre ikke muligt at booke plads til madpakkespisning på forhånd. Læs mere her.