Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Forskning

Open

Tag del i en række arrangementer, hvor vi inviterer dig til at diskutere og blive klogere på samtidskunstens rolle i verden.

Open er et live-format, som finder sted på onsdage i museets forlængede åbningstid. Med afsæt i samtidskunstens måder at undersøge verden på, rejser Open spørgsmål, inviterer til debat og skaber en scene, hvor noget nyt kan ske. Open har fokus på eksperimenter og på at skabe nye møder mellem kunst, verden, museum og gæster. 

 

Mere end nogen sinde er verden fuld af udfordringer: klimaforandringer, flygtningekriser og demokratier i opbrud præger vores nutid og fremkalder spørgsmålet om hvordan vi lever sammen og skaber en fælles fremtid for kloden Open viser, hvordan samtidskunsten er et laboratorie hvor vi sammen kan skabe nye forestillinger om verden.

 

Open kan forstås som en platform for undersøgelser, hvor det er proces og fælles undersøgelser, der er i centrum, snarere end færdige kunstværker. Formatet blander eksperimenter, artistic research, samtale, borgermøder, forelæsninger, performance, screenings og workshops. Med Open er det museets mål at opnå ny viden om, hvordan kollektive, tværfaglige, procesorienterede viden-produktion kan integreres på museet og styrke museet som en aktiv og levende aktør i samtiden. Open væver sig ind i de aktiviteter og udstillinger, der allerede foregår på museet, men etablerer samtidigt også sit eget spor af samarbejder med kunstnere, universitet, lokale organisationer og borgere.

 

Open er en del af et treårigt postdok-projekt fra 2019-2021, som er finansieret af Ny Carlsberg Fondet i samarbejde med Institut for Design, Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet.