Jubilæumsidealist 2022

 

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
EAN: 5798003745718

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 3402 188 898 

Lærerinfo - Det 20. århundrede

Formålet med aktiviteten Det 20. århundrede er at opbygge periodekendskab - for i forlængelse heraf at kunne give oplevelsen og forståelsen af det enkelte værk en ekstra dimension. Forskellige tendenser og afsmitninger binder den moderne kunst sammen på kryds og tværs, og de mange forbindelser beretter en historie.

 

Det 20. århundredes kunsthistorie er først og fremmest karakteriseret af utallige modernistiske eksperimenter. Nye -ismer eller kunstretninger står i kø. Aktiviteten Det 20. århundrede indledes med enkelte værker fra slutningen af 1800-tallet, hvor det naturalistiske formsprog er kendetegnende. Herefter belyses 1900-tallets "avantgarde-retninger".

 

For overblikkets skyld er det 20. århundrede opdelt i intervaller på ti år. Opdelingen er mere praktisk begrundet end et udtryk for klare indholdsmæssige afgrænsninger. Kunstnere lader sig ikke kategorisere efter årstal, men formulerer sig netop i spændingsfeltet mellem norm og normbrud.

 

Aktiviteten det 20. århundrede løses ved, at eleverne vælger sig ind på de perioder, der kræver fordybelse. Perioderne kan således gennemarbejdes hver for sig, men samlet giver aktiviteten en forståelse for det 20. århundredes kunsthistorie, som den især tager sig ud fra en dansk synsvinkel.

 

Til hver periode er der udarbejdet en periodeopgave, som eleverne kan løse skriftligt - hver for sig eller i grupper. Eleverne kan aflevere resultatet til læreren eller kan benytte det skriftlige arbejde til en mundtlig præsentation for klassen.