Jubilæumsidealist 2022

 

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
EAN: 5798003745718

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 3402 188 898 

Lærerinfo - Temaer

Ideen bag aktiviteten "Temaer" bygger på det forhold, at elever ofte kommer længere i deres analyse og fortolkning af kunstværker, når de sammenligner forskellige værker. Den sammenlignende analyse og fortolkning åbner for iagttagelser, dvs. sætter nye vinkler eller optikker på aflæsningen. Dette forhold er værd at udnytte som én indgang til kunstforståelse.

 

I Den digitale Billedskole er det et mål at tilskynde eleverne til at indlære på flere måder. Den tematiske indgang knytter formanalysen til indholdsanalysen, og der opstår et naturligt behov for at perspektivere og forankre - f.eks. i relation til stilhistoriske forhold. Det enkelte kunstværk står ikke længere alene, men skal forstås i forlængelse af en kontekst.

 

Temaer bygger således på aktiviteterne fra Grundbegreber og Billedanalyse, og eleverne kan gå til sammenlignende billedlæsning ud fra syv temaer. I flere af temaerne indgår eksempler på skulptur, og der er flere muligheder for at uddybe billedforståelsen ved hjælp af kontraster samt parallelitet.

 

Eleverne indleder aktiviteten med at vælge et tema. Her får de præsenteret forskellige eksempler på forskellige værker der ligger indenfor temaet. De vejledende arbejdsspørgsmål, hjælper med til at gøre analysearbejdet mere struktureret og uddybende. De vejledende arbejdsspørgsmål differentierer efter beskrivende, analytiske, fortolkende og perspektiverende niveauer. 


Arbejdsspørgsmålene er bevidst formuleret meget bredt, så eleverne selv kan demonstrere, at de kan sætte ord og begreber på deres iagttagelser. Hvis det kniber med hukommelsen, kan de gå tilbage til niveauerne Grundbegreber og Billedanalyse - eller gøre brug af Spørgsmål til billedanalyse, der også findes på siden.

 

Værkerne er udvalgt med omhu, og de "taler" godt med hinanden. Ikke alle temaer er dog lige lette at gå til. Der er tale om en differentiering fra mere fortællende værker til abstrakte kompositioner, hvor formanalysen sættes på en prøve. Temaerne er sat ind i en tilfældig rækkefølge. Aktiviteten løses ved, at eleverne sammenskriver en sammenlignende analyse og fortolkning af de tematisk beslægtede værker.

 

De behandlede temaer er: Myte, Den sidste nadver, Tekst/Tegn, Menneskekroppen, Kærlighed, Offer og bøddel/Lys/mørke, livets gang, portrættet.