Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Introduktion til lærerguide

Velkommen til lærerguide

Som underviser kan du her få uddybende information om de forskellige niveauer i Den digitale Billedskole og få inspiration til, hvordan du anvender materialet i undervisningen.

 

Niveauer i Den digitale Billedskole

Her kan du få overblik over niveauerne og målsætninger i Den Digitale Billedskole, som du kan have in mente i arbejdet med de enkelte områder.

Begyndere bør starte med "Hvad er kunst?" og "Grundbegreber", mens mere avancerede elever kan begynde med niveau "Billedanalyse", "Styrk dit overblik", "Temaer" og "Det 20. århundrede". Instruktioner til eleverne om den praktiske løsning af opgaverne findes under de enkelte aktiviteter.

 

Målgruppe

Det konkrete undervisningsmateriale i Den digitale Billedskole henvender sig primært til folkeskolens ældste klasser og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Hvad er kunst? vil dog kunne anvendes i undervisningen på alle niveauer. Selvfølgelig er materialet kernen i billedkunstfaget, men der er også store muligheder for at anvende det i dansk- og  engelskundervisningen.

 

Stilesæt

For at inspirere og motivere lærere til at integrere billedmateriale i undervisningen har vi givet eksempler på opgaver og stilesæt for dansk og engelsk. Se dem her:

Til dansklæreren og til engelsklæreren.

 

Besøg Kunsten

- og forbered jer via Den digitale Billedskole

Skoleklasser tilbydes guidede ture i museets samlinger og særudstillinger. Book via vores formular her.

 

Den digitale Billedskole er et godt udgangspunkt for at forberede jer på museumsbesøget ved at eleverne på forhånd har gjort sig overvejelser om de værker, I skal se. Samtidig kan Den digitale Billedskole også tjene som udgangspunkt for en efterbearbejdning af museumsbesøget.

 

Når du anvender Den digitale Billedskole i undervisningen gælder Copyright-aftalen.