Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Lærerinfo - Grundbegreber

Efter at du har lært at knytte et mere "personligt" forhold til forskellige kunstværker under "Hvad er kunst?", er det tid til at opbygge et sprog, der mere "professionelt" karakteriserer kunst. Det gælder nu om at indøve billedanalysebegreber.

 

Grundbegreber indeholder en systematiseret værktøjskasse med redskaber til billedanalyse, som man kan tilegne sig - led for led. Grundbegreberne i billedanalysen oplines, og der gives definitioner og eksempler. Definitionerne findes ved at klikke på et grundbegreb, mens eksemplerne er bygget mere brugeraktiverende op. I forbindelse med tre billedeksempler stilles et spørgsmål, som tvinger eleven til selvstændigt at gøre sig iagttagelser og sætte ord på disse detailiagttagelser. Når begreberne er indlært via Grundbegreber, kan eleverne gå videre til Billedanalyse, hvor det gælder om at demonstrere, at de kan bruge deres viden i praksis - sætte delene sammen til en helhed.

 

Grundbegreber kan øves individuelt eller i grupper, og kan struktureres som nedenstående:

  1. Først kigger eleverne på alle de grupperede billeder 
  2. Derefter udvælger de en af grupperingerne – og ser nærmere på de tre billeder. 
  3. Eleven læser spørgsmålet til grundbegrebet/virkemidlet, der er formuleret over de tre billeder 
  4. Eleven kan forstørre billederne ved at klikke på dem
  5. Med arbejdsspørgsmålet i baghovedet skal eleven se nøje på hvert af de tre billeder 
  6. Brug 3-5 minutter på hvert af de tre billeder 
  7. Når eleverne besvarer arbejdsspørgsmålet til hvert af de tre billeder, kan de støtte sig til noter eller deres hukommelse 
  8. Eleverne skal bruge deres svar til hvert af de tre billeder til en samlet belysning 
  9. Endelig skal eleverne forberede sig på at dele deres svar med resten af klassen og på at dokumentere for deres mening med eksempler fra billedmaterialet