Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Forside

Det tredje sted

// Information og program på dansk længere nede //

 

Kalaallit Illuutaat Aalborg-imiittoq eqqumiitsuliornermillu katersugaasiviup ”Kunsten” aammalu gruppe DECOLONI_AAL peqatigiillutik assigiinngitsunik aaqqissuipput. Katersugaasivimmi saqqummersitat takuneqarsinnaapput ‘Drøm og Fortrængning’ saqqummersitsisuuvoq qallunaajullunilu kalaaliusoq Pia Arke. Arke-p eqqumiitsuliamini Kalaallit Nunaata Danmarkillu akunnerani pissutsit misissorpai.

 

Aaqqissueqatigerusuppagullu eqqumiitsuliortut aammalu ilisimatusartut Kalaallit Nunaanniit Danmarkiminngaanniit Norgemiit Sverigemiillu innuttaasut peqatigalugit.

 

Sarsuatitanik/Filminik takutitsiniarpugut, oqallitsitsilluta, Aalborgimilu ingerlaaqatigiilluta aammalu allaanerusumik sprogcafe-qarluni, katersugaasivimmi “Kunsten-mi”, Kalaallit Illuani Aalborgimiittumi, Aalborgillu illoqarfiani. Misissorniarparput sumiiffimmut aaliangersimasumut angerlarsimasutut misigineq, danskit Kalaallit Nunaanut tikikkaangata nuullutik, kalaallillu Danmarkimut tikikkaangata, ajornartorsiutinillu pilertoqarsinnaavoq isummanik pigiliutiinnakkanik nuanninngitsunik angerlarsimasutullu misiginnginneq misigisassaalerluni. Arke nunarsuup kitaamiusut aammalu nunarsuup avataaniittutut ilaanngitsutut misigisarpoq – taamaammat oqaaseq nassaaraa ”det tredje sted” nammineq angerlarsimaffiminik pilersitsilluni.

 

Apeqqutinut inissaqartitsivugut oqaatsinut, kinaassutsimut, angerlarsimaffimmullu tunngasunik, taamaalilluta paaseqatigiilersitsisinnaasumik eqqumiitsuliornerlu aqqutigalugu akuleriinnerulernissaq peqatigiinnissanut nutaanut.

 

//

 

Det tredje sted er et offentligt kunstprogram kurateret af DECOLONI_AAL, som med afsæt i udstillingen Drøm og Fortrængning med værker af Pia Arke undersøger den dansk-grønlandske forbindelse lokalt i Nordjylland. Gennem borgerinddragende performances, et filmprogram, offentlige debatter, vandringer i Aalborg, og alternative sprogcafeer i Det Grønlandske hus og på Kunsten, bruger Det tredje sted hele byen som afsæt for at forstå og bearbejde den komplekse historie, der binder Danmark og Grønland sammen. Her vil kunstnere sammen med borgere, og på tværs af kulturel baggrund og etnicitet, give plads til møder, stemmer og samtaler om det at være et "produkt" af en kolonihistorie. På denne måde sigter projektet mod at skabe et tredje sted, et handlerum, hvor nye fællesskaber kan opstå hinsides kulturelle forskelle.  

 

Hvad er det tredje sted?

I en kolonial sammenhæng er det at høre til et sted et betændt spørgsmål. Under koloniseringen af Grønland blev grønlændere ufrivilligt ”værter” for en dansk tilstedeværelse. Omvendt kan det opleves af grønlændere, når de bosætter sig i Danmark, at de til trods for at de er danske statsborgere, alligevel bliver opfattet som en slags immigranter. For Arke, som hverken hørte til i Vesten eller i den marginaliserede resten af verden, var det at høre til et sted, noget, der krævede en aktiv handling. Pia Arke brugte udtrykket "det tredje sted" om det at skabe sig et hjem der hvor hjemmet ikke findes på forhånd. Det tredje sted er altså på én gang et billede og en mulighed for at opløse og aflære de allerede givne forståelser af modsætninger mellem et os og et dem. På det tredje sted er der, hvor vi kan bygge om, så ’hjem’ er et sted med plads til forskellighed, ny mening, og åbne møder.

 

Om DECOLONI_AAL

DECOLONI_AAL er en kunstdrevet platform for undersøgelser af, hvad det vil sige at hele historien efter den dansk-grønlandske koloniale fortid lokalt i Nordjylland. Den udspringer af kunstprojektet Forflytninger (2020) og består af kunstneren Amalia Fonfara (NO), og kurator Signe Meisner Christensen (DK).

 

Program

 

Dato

Indhold

Sted

15. marts

kl. 16.30-18.30

Filmprogram: Alkymi, klimakrise og menneske-natur møde

Visning af The Green Land af Inuk Silis Høegh med efterfølgende debat

Biffen Nordkraft, Sal A

30. marts

kl. 17.00-19.00

Med kroppen i byen

Performance i et byrum i Aalborg. Deltagere: unge fra Arctic Street Food. Efterfølgende debat på Kunsten.

Gabels Torv og Biblioteket på Kunsten

5. april

kl. 17.00-19.00

Sprogcafe med Lisbeth Karline

Workshop, hvor vi skal tale om og arbejde med ord, identitet og hjem sammen med den grønlandske/danske kunstner Lisbeth Karline.

Kunstens bibliotek

6. april

kl. 16.00-18.00

Sprogcafé

Workshop, hvor vi skal tale om og arbejde med ord, identitet og hjem sammen med den grønlandske/danske kunstner Lisbeth Karline.

Det Grønlandske Hus

7. april kl. 16.00-17.00

Indvielse af kunstværk produceret i sprogcaféerne
Kom og vær med til en festlig afslutning på sprogcafeerne, som finder sted torsdag den 7.4. i Det Grønlandske Hus, Vesterbro 79. Her installerer vi det fælles kunstværk, som er blevet produceret i sprogcafeerne og der vil være en uformel sammenkomst og en snack.

Det Grønlandske Hus
12. april
kl. 18.00-20.00

Filmprogram: Kortfilm af Inuk Jørgensen

Visning af Hedtoft og In the Shadow of the Tugtupite af Inuk Jørgensen med efterfølgende debat.

Kunstens auditorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det tredje sted er støttet af