Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Tal R

Forslag til temaer
 • Global og international samtidskunst
 • Globalisering, klimaforandringer og global opvarmning
 • Natur og landskab
 
Værker

Relations to plant, 1999

Maleri, olie på lærred

140,0 x 172,0 cm

Maleri, olie på lærred

200,0 x 200,0 cm

 
Om Tal R

Den dansk-israelske kunstner Tal Rosenzweig, bedre kendt under kunstnernavnet Tal R, (1967-) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2000. Han har udstillet på museer og gallerier i Danmark og udlandet og er en af de danske samtidskunstnere, som for alvor har gjort sig bemærket uden for Danmarks grænser. Tal R er mest kendt for sine malerier, men skaber også installationer. I malerierne inddrager han forskellige elementer fra tekster, tegninger og tekstiler. Billederne fremstår fragmentariske, og synes at befinde sig et sted mellem barndommens erindringer, fantasien, hverdagen og kunsthistorien. Referencerne til barndommen ses bl.a. i valget af mange og stærke farver, maleteknikken og de figurative elementer. Hans farver og figurer har paralleller til CoBrA, mens inddragelsen af forskellige materialer og tekst har ligheder med eksempelvis Fluxus. De kraftige og voldsomme farver og motiver har paralleller til De Unge Vilde. Titlerne på hans værker indeholder ofte et ordspil, en reference til noget eller et statement.

 

Relations to plant, 1999

 
Analyse af værker

Form

 • Se på billedet og lav en beskrivelse. Hvordan ser det ud?
 • Hvilke objekter ses i billedet?
 • Hvordan er linierne og formerne?
 • Hvilke farver er der anvendt til billedet? Hvilke farver træder mest igennem?
 • Er der lys og skygge?
 • Er der et punkt, som man fokuserer særligt på? Hvilken effekt giver det?
 • Er der balance, symmetri eller asymmetri i billedet? Hvilken virkning skaber det?
 • Er der rytme/gentagelse i billedet? Hvilken effekt skaber det? Er der bevægelse?
 • Er der perspektiv i billedet, dvs. noget som er tættere på end andet? Anvendes farverne til at skabe perspektiv? Hvis ja, hvilke farver anvendes og hvordan? Skaber de en bestemt virkning?    
 • Hvordan udfyldes fladen? Hvilken effekt giver det?
 • Hvordan er billedets tekstur/overflade? Hvilken virkning giver det?
 • Er der brugt en særlig maleteknik? Prøv at beskrive, hvordan billedet er malet. Har Tal R anvendt andet end maling på lærredet?
 • Hvilken effekt giver anvendelsen af blyant og farvekridt? Hvad anvender Tal R blyant og farvekridt til? Hvilke associationer giver det?
 • Er billedet rammet ind? Hvilken effekt giver det?

 

Indhold

 • Er billedet figurativt eller abstrakt?
 • Hvad er motivet i billedet? Forestiller det noget genkendeligt? Hvis ja, hvad kan man genkende? Hvis nej, hvad virker anderledes?
 • Er der personer i billedet?
 • Hvordan skildres naturen og det organiske i værket?
 • Er der forskel på, hvordan værket fremstår på lang og på kort afstand?
 • Er der symbolik i værket? Er der farvesymbolik? Anvendes farverne til at fortælle noget bestemt? Skaber de en bestemt virkning?
 • Er der kontraster i billedet?

 

Budskab

 • Hvilket tema beskæftiger værket sig med? Kan titlen og motivet give et fingerpeg?
 • Er værket skabt, for at vi skal nyde det, eller har kunstneren et budskab med det? Hvis ja, hvilket?

 

Perspektivering

 • Hvilken målgruppe henvender det sig til?
 • Lægger værket op til debat?
 • Gør værket opmærksom på sig selv som værende kunstværk?
 • Får værket en til at tænke på andre værker? Hvorfor/hvorfor ikke?  
 
Spørgsmål til Relations to plant
 • Kan værket rumme en kommentar til temaer som globalisering, klimaforandringer og global opvarmning?
 
Spørgsmål til Dinglebær
 • Hvad betyder dinglebær? Prøv evt. at søge på nettet. Hvorfor har Tal R givet værket den titel?
 
Gå på opdagelse i museets samling

Farver og figurer

Prøv at sammenligne Tal R’s værker med nedenstående værker af CoBrA-kunstnere. Se f.eks. på farver, figurer og motiver:

 • Henry Heerup Juleaften, 1936.
 • Egill Jacobsen Rødt objekt, 1940.
 • Carl-Henning Pedersen Det røde skib, 1948.
 • Asger Jorn Letsindige billeder nr. 10. En skiderik, 1955.
 • Karel Appel Hunden og dens familie, 1963-65.

 

Malerier, materialer og tekst

Gå på opdagelse i Fluxus-kunsten og se på inddragelsen af tekst og nye materialer:

 • Arthur Køpcke Uden titel, 1960.
 • Arthur Køpcke Ukendt malers maleri overmalet, 1963.
 • Arthur Køpcke Annulleret Köpcke Piece, 1965.

 

Vilde pensler

Se, hvordan Tal R har hentet inspiration fra de De Unge Vilde med sine ekspressive penselstrøg:

 • Berit Jensen Uden titel, 1982.
 • Berit Jensen Uden titel, 1982.
 • Lars Ravn Nat i hovedstaden, 1982.

Inden besøget er det altid en god idé at undersøge, om de enkelte værker er tilgængelige på museet. 

 
Efter museumsbesøget

Kunsten som talerør

Efter museumsbesøget kan klassen arbejde videre med temaer som natur, globalisering, klimaforandringer og global opvarmning. Hvilken rolle spiller kunsten i denne debat? Hvad er kunstens potentiale?  

 

Mal jeres eget billede

Klassen kan selv lave et forløb, hvor de maler billeder. Eleverne kan hente inspiration fra Tal R ved at inddrage andre materialer end maling og derved skabe deres helt eget udtryk. Maleriet kan dokumenteres til port foliomappen ved hjælp af digitalfotos. 

 

Digt selv videre…

Eleverne kan skrive et digt eller en kort fortælling med inspiration fra motivet på et af værkerne eller deres titel.

 

Anmeld værket

Eleverne kan lave en skriftlig aflevering i form af en anmeldelse af et af værkerne, hvor de begrunder, hvorfor de mener, at værket er godt eller skidt. 

 
Inddrag litteraturen

Tal R’s malerier kan i dansk analyseres i forhold til litterære værker. Se f.eks. nedenstående eksempler på lyrik. Her kan man bl.a. undersøge forholdet mellem afsender og modtager, om der er brugt tegn, symboler og billedsprog, hvordan digtet eller kortprosaen stilistisk er bygget op, om der er eksempler på intertekstualitet eller parafrase over andre værker, samt hvilke temaer og budskaber værkerne indeholder.

 

Relations to plant

Michael Strunge Hverdage (Strunge, Michael: Samlede Strunge - Digte 1978-85, Borgen, 2001, s. 11):

 • Hvordan fremstilles naturen?
 • Hvordan fremstilles hverdagen?
 • Hvilke verdensbilleder fremstiller de to værker?
 • Hvilken rolle spiller fantasien?
 • Er der forskelle og ligheder mellem værkerne? 

 

Michael Strunge Logik (Strunge, Michael: Samlede Strunge - Digte 1978-85, Borgen, 2001, s. 371):

 • Hvordan fremstilles verden og naturen i værkerne?
 • Hvordan er forholdet mellem fantasi og virkelighed?
 • Er der forskelle og ligheder mellem værkerne?

 

Dinglebær

Michael Strunge Logik (Strunge, Michael: Samlede Strunge - Digte 1978-85, Borgen, 2001, s. 371):

 • Hvordan fremstilles verden og naturen i værkerne?
 • Hvordan er forholdet mellem fantasi og virkelighed?
 • Er der forskelle og ligheder mellem værkerne?
 
Inddrag andre fag

Ved at tage udgangspunkt i et af de foreslåede temaer vil undervisningsmaterialet være velegnet til tværfaglige forløb som Almen Studieforberedelse. Der er bl.a. mulighed for at lave et projekt, der inddrager det visuelle fra billedkunst og det auditive fra musik. I forbindelse med musik på højniveau kan eleverne lægge musik og evt. tekst til et af værkerne, ligesom den elektroniske musiker Tone allerede har gjort til andre af museets værker. Se f.eks. følgende link for inspiration http://tonetone.org/.

 
Litteratur og links

Jeppesen, Michael: Overblik - 63 danske samtidskunstnere, Politikens Forlag, 2006.

Kold, Anders m.fl. (red.): TAKE OFF 20:01 – unge danske kunstnere, udstillingskatalog fra Aarhus Kunstmuseum, 2001.

Strunge, Michael: Samlede Strunge - Digte 1978-85, Borgen, 2001.

http://www.facebook.com/pages/Tal-R/64390934904

http://www.saatchi-gallery.co.uk/artists/tal_r.htm