Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Balance

Det gyldne snit

Kompositionsstruktur, der opdeler linjestykker og/eller billedfladen i harmoniske proportioner. Det gyldne snit opstår, når en linje deles således, at det mindste stykke forholder sig til det største stykke, som det største stykke forholder sig til hele linjen. I det gyldne snits forskellige skæringspunkter på billedfladen opstår der visuelle spændingsfelter; øjet drages mod disse områder.


Carl-Henning Pedersens billede "Det røde skib" er mere eller mindre komponeret over det gyldne snit. Billedet balancerer, fordi det største element, eventyransigtet, rejser sig i det gyldne snit. Balancen forstærkes af, at kunstneren har valgt det gyldne snits lodrette akse i venstre side.