Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Balance

Ubalance

Ubalance - eller spænding kan tilvejebringes i et billede på mange måder. Én måde går over en bevidst omgåelse af alle ovenstående kompositionsprincipper. Kreativitet på balanceområdet kan skabe ganske spændende kunstværker, men der er ikke mange kunstnere, der indfører billedplanets totale "anarki". Selv ihærdige forsøg herpå har det med - evt. ubevidst at falde på plads i en eller anden form for balance.

 

Niels Strøbeks stillleben "Breve" tager en avanceret komposition i anvendelse. Ved første øjekast ser billedet særdeles ubalanceret ud, for billedelementerne grupperer sig "skævt". Der er for få objekter i billedets venstre side til at opveje ophobningerne i højre side. De mange lodrette og vandrette linjer i de valgte objekter medvirker dog til, at der skabes en orden. Denne orden forstærkes af de folder, dugen danner under objekterne. Som i et koordinatsystem finder tingene alligevel deres rette plads - og en form for balance opstår.