Sprog

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
EAN: 5798003745718

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 3402 188 898 

Balance

Symmetri

Motivet bygges som oftest ligevægtigt op omkring den lodrette midterakse. Den klare opdeling af fladen omkring midteraksen giver en overskuelig og rolig komposition. Symmetri kan også tilvejebringes omkring en vandret midterakse og en diagonallinje. Symmetrisk balance kendes også under betegnelsen formel balance.

 

Michael Kvium har i "So simple" komponeret sit billede omkring den lodrette midterakse. Barnet er dog lige drejet en anelse omkring navlestrengen - nok til at skabe en minimal bevægelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Torben Ebbesens billede "Hjernelandskab" er vanskeligt at overskue ved første øjekast, men langsomt dukker den delvist symmetriske komposition op. Billedets vandrette midterakse deler og samler objekter samt flader - alt efter hvilken "figuration" øjet tilstræber at danne.

 

 

 

 

 

 


 

Claus Carstensens billede "Le plaisir du texte II" består af to symmetriske rum, der hersker på hver side af diagonallinjen. I hvert rum befinder der sig en dobbeltfiguration, som spejler sig indbyrdes i hinanden.