Secondary navigation

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Balance

Venstre side

Venstre side kan bære større og mere aktive billedelementer end højre side. Måske skal forklaringen søges i det forhold, at "vor" kultur anvender en læseretning, der forløber fra venstre mod højre. Under alle omstændigheder går balancen ofte tabt, hvis man spejlvender et et venstrebalanceret billede, så vægten falder på højre side. Billedet vælter.


 

Berit Jensen har i det vilde maleri "Uden titel" skubbet aktivitetens figurative elementer over i venstre side. Der er fart over feltet, og den dobbelte hanekam ved mikrofonen opvejes af de blå zig-zag-striber i højre side. Balancen opretholdes trods billedelementernes ulige vægtfordeling.