Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Balance

Keglekonstruktion

Motivelementerne danner en kegleformation. Som i tilfældet med pyramideopbygningen og cirkelkompositionen er der tale om en tydelig afgrænset og samlende form, der markerer et ordnet univers i balance.

 

Max Ernst har i værket "Bonjour Satanas" dannet en forenet gruppe, der bygger videre på Madonnamotivet: Mor med barn er ofte skildret i stærk forening, men i Max Ernsts billede forekommer keglekompositionen ikke helt så entydig.