Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

Tlf: +45 99 82 41 00
kunsten@kunsten.dk
CVR: 47 21 82 68
faktura@kunstenfaktura.dk

 

Danske Bank

Regnr.: 4368 Kontonr.: 13534926

Balance

Serpentinata

Serpentinata angiver en konstruktion, hvor motivet bygges op omkring en bugtet linje (s-linje). Den bølgende linje tilfører motivet ynde, elegance og lethed. I ældre billedfremstillinger tilføjer linjen ofte motivet aristokratisk ynde. Linjen kan også - især i religiøst og ekspressionistisk maleri - skildre sjælelig uro og ophidselse. S-linjen fremtræder "feminint".

 

Al Hansens "Cheryl Venus" fremstår næsten som pin-up'ens ikon. Sexappeal og feminin udstråling tilvejebringes bl.a. ved hjælp af den spejlvendte s-linje, der "slanger" kvindekroppen over hele billedfladen. Kurvernes balance er sat til skue.